Active ageing: from rhetoric to action

elderlyOct2013

The annual celebration of International Day for Older Persons on October 1 reminds us that population ageing can no longer be ignored. In 2012, 5,723 Maltese celebrated their 60th birthday, with 102,026 in the 60- plus population – almost a quarter of the population. In the next 25 years, the number of people aged 75 and over is projected to double from 28,500 to 57,100.

 

Full post

Onorat u sodisfatt

Ma nistax nibda din l-ewwel  kontribuzzjoni tiegħi f’dan il-ġur­nal minn wara l-Elezzjoni Ġenerali tad-9 ta’ Marzu min­għajr ma ngħid grazzi mill-qalb lill-poplu għall-fiduċja li wera fil-Partit Laburista, u lill-eletturi tat-Tnax u t-Tlettax-il Distrett għall-fiduċja li wrew fija.
Inħossni ferm onorat u sodisfatt li tajt is-sehem kollu tiegħi biex il-Partit Laburista mhux biss kiseb rebħa f’Għaw­dex imma rebħa sto­rika elettorali li reġġgħetu lura fil-Gvern wara daqstant snin fl-oppożizzjoni.  

Full post

Ningħaqdu għall-Bidla

 

Nittama li int u l-familja tinsabu tajbin. Il-pajjiż qiegħed isejħilna biex is-Sibt li ġej, nagħżlu lil min nixtiequ jamministra lil pajjiżna għall-ħames snin li ġejjin. Qed ngħaddilek ftit ħsibijiet li nixtieq naqsamhom miegħek.  

Full post